TARTAK BRZOZIE

NARA s.c. Tomasz Nizgorski, Przemysław Wiśniewski
Brzozie 199, 87-313 Brzozie
NIP 874-170-40-00

CERTYFIKAT CE

   Z dniem 15-09-2015r. nasza Firma otrzymała certyfikat CE, który uprawnia do posługiwania się powyższym znakiem oraz do sprzedaży tarcicy konstrukcyjnej o przekroju prostokątnym.

CERTYFIKAT IPPCNasz TARTAK spełnia warunki produkcji wyrobów
z drewna w aspekcie wymagań fitosanitarnych,
zwłaszcza wg standardu FAO/IPPC/ISPM 15/2009.

Według powyższego standardu urządzenia
i procesy umożliwiają wykonanie obróbki termicznej w taki sposób,
że wewnątrz drewna osiągnięta zostanie temperatura
co najmniej 56°C przez co najmniej 30 minut,

a to upoważnia firmę do oznaczenia wyrobów znakiem HT.CERTYFIKAT FSCNasza Firma posiada Certyfikat FSC®. 
Cerytyfikat ten świadczy m.in. o gwarancji źródła produktów pochodzenia drzewnego
i ekologicznej produkcji. 

Nr certyfikatu FSC SCS-COC-003006

FSC 
(Forest Stewardship Council®)
to międzynarodowa, niezależna i pozarządowa organizacja zrzeszająca instytucje przyrodnicze, leśników, zarządców lasów, firmy przetwórstwa drzewnego oraz osoby prywatne.


Copyright © All rights reserved.
Tartak NARA 2014